Tinderangling

I Jotunheimen er det turar for alle slags føresetnader, og vi kan ta deg trygt rundt på det vide spekteret av fjelltoppar. Ein kan velja å gå ein enkelt topp som Store Smørstabbtind eller Stetind, eller ein kan velja å krysse ryggar og traversar med fleire 2000 meterstoppar etter kvarandre. Eksempel her kan vera Skeie-Veslebjørn-Storebjørn, Bukkeholstraversen eller Urdadalsryggen.

 

Skulle det vera ynskjeleg kombinerar vi og toppturar med brevandring, der vi nyttar breen for å få tilgang til toppen. Har du eigne ynskje for din tur er det berre å ta kontakt, så finn vi ei løysing saman. Eit fellestrekk for alle våre turar er storslåtte fjellopplevingar gjennom trygg, pedagogisk og god føring.

 

Pris: 3500,- per førar (min 2, maks 4 deltakarar)

 

Kontakt oss for spørsmål og bestilling